interieurfoto01.jpg

Privicybeleid, Cookies,
Wet AVG

 

PRIVACYBELEID, COOKIES, WET AVG


Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


In het kader van de wet AVG geeft ons theater te kennen dat de door u verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van het reserveren van kaartjes in de administratie van THEATER Podium Heino  worden opgenomen. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens voor facturering en het zenden van mailings. U kunt zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op inzage en verzet.


Privacy

De gegevens, die u op deze site invoert voor het bestellen van kaartjes, doen van ideeën, aanmelden sponsor of aanmelden als vriend worden alleen en uitsluitend gebruikt voor doeleinden waar u op het formulier toestemming voor geeft. De gegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden en nooit verstrekt aan derden. Uw e-mailadres kan worden gebruikt voor het versturen van onze periodieke digitale nieuwsbrieven. Mocht u daar geen prijs op stellen kunt u het toesturen te allen tijde wijzigen door onderaan de email (van de nieuwsbrief) te kiezen voor 'unsubscribe'.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt dit melden/aanvragen via info@podiumheino.nl.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.